BigLib.info
» » » Контролінг - майбутнє українських підприємств
Вернуться назад

Контролінг - майбутнє українських підприємств

На сьогоднішній день існує велика проблема виживання вітчизняних підприємств. Негативно впливають на діяльність підприємств зовнішні умови, в яких вони розвиваються : економічне законодавство України є нестабільним, не визначені пріоритети державного регулювання економіки, наявні політичні катаклізми та інші чинники.
Упродовж зими 2006 року лише 60,9% підприємств України були прибутковими й одержали 9,7 млрд. грн. прибутку, що в 1,2 рази менше за поточний період минулого року. Збитково працювали 39,1% підприємств, збитки яких в 1,3 перевищили цей період минулого року. Такими виявилися підприємства транспорту, зв'язку, добувна та енергетична промисловості.
Можна сказати, що становище вітчизняних підприємств не із найкращих. В чому ж причина? Чому, наприклад, підприємства Німеччини виживають під впливом зовнішніх факторів, а наші є збитковими ? Все дуже просто. Вони зосередили свою увагу на ефективному управлінні. Якщо наші підприємства користуються моделями обліку, статистики й аналізу, які орієнтуються на збір і обробку даних за минулі періоди, то Німецькі підприємства вже давно перейшли на контролінг. Цікаве словечко ! Спробуємо розібратися, що воно таке.
Існують різні підходи щодо визначення цього терміну. Та все ж, можна сказати, що об'єднує їх те, що цей процес орієнтований на забезпечення ефективного перспективного розвитку підприємства. В чому ж особливість контролінгу ? Вже відомі нам принципи роботи управлінського персоналу, які передбачають лише спостереження і контроль , як основні засоби управління , не дають можливості впливати на об'єкт. Вони спрямовані на минулі факти і не орієнтуються на прогнозування майбутніх подій та реагування на відхилення від поставленої мети. Ось тут і проявляється ефективність контролінгу, який є системою , що включає в себе мету, задачі та методи планування, регулювання і спостереження. Ця система спрямована на інформаційне забезпечення, орієнтоване на результат управління підприємством. Мабуть все ж таки варто звернутися нашим підприємствам до зарубіжного досвіду організаційно-управлінських структур, де на особливу увагу заслуговує вже вище згадана Німеччина. Організація більшості підприємств цієї країни характеризується паралельним функціонуванням штабних і лінійних підрозділів. Таку структуру можна застосовувати і у наших підприємствах, при цьому служба контролінгу може бути підпорядкована головному економісту чи фінансисту підприємства або ж безпосередньо керівнику.
В основу контролінгу покладено відслідковування найважливіших сфери діяльності : облік, аналіз та планування результатів, контроль, аналіз потенціалу підприємства, пошук «вузьких місць», зростання підприємства, стратегія просування товару на ринок, управління стратегічним розвитком.
Україні просто необхідно активно формувати контролінг. Але було б добре, якби все було так просто і знайшлися б люди, які серйозно взялися за впровадження цієї системи. Нажаль в Україні є проблеми, пов'язані з відсутністю спеціалізованого видання з цієї проблематики , необізнаністю менеджерів з методологією та організацією контролінгу, відсутністю саме фундаментальних праць з впровадження контролінгу в основних галузях економіки. І це дуже сумно, бо із зарубіжного досвіду відомо, що кращої альтернативи системи контролінгу як чіткого інструменту для обґрунтування управлінських рішень поки що не знайдено !
Ця система могла б стати важливим інструментом виводу українських підприємств з кризового стану. Впровадження контролінгу на підприємствах України дозволить : досягти ефективного управління, створити й оцінити потенціал підрозділів підприємства, досліджувати ідеї конкурентів, здійснювати порівняльний аналіз усіх отриманих даних, використовувати інновації, і звичайно орієнтуватися на майбутнє.
Тому необхідно більш широко досліджувати та впроваджувати в Україні контролінг, як систему планування й контролю.


Література:
1. Контроллинг в бизнесе : методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И.Оленев, А.Г.Примак, С.Г.Фалько. - М., 2003. - 256 с.
2. Контроллинг как инструмент управления предприятием/Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др. :Под ред. Н.Г.Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279с.
3. Майер Э., Манн Р. Контроллинг для начинающих: система управления прибылью: Пер.с нем. Ю.Г.Жукова / Под ред. В.Б.Ивашкевича.-М.,2004. - 304 с.
4.Пушкар М.С. Контролінг. - Тернопіль, 1997. - 146 с.
5.Фольмут Х. Инструменты контроллинга от А до Я. - М.: Финансовая статистика, 2001. - 288 с.
Скачать
Рефераты по менеджменту На сьогоднішній день існує велика проблема виживання вітчизняних підприємств. Негативно впливають на діяльність підприємств зовнішні умови, в яких
Оценок: 386 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info