BigLib.info
» » » Організація і технологія торгівлі продовольчими товарами
Вернуться назад

Організація і технологія торгівлі продовольчими товарами

1. Види торгових споруд, їх характеристика
Споруди, що використовують для розміщення підприємств торгівлі, класифікують по наступних основних ознаках:
По капітальності торговельні будинки і спорудження підрозділяють на два види — капітальні і полегшені. Капітальні будинки і спорудження служать для розміщення магазинів, полегшені — для пристрою дрібних роздрібних торговельних підприємств.
У залежності від розміщення будинки підрозділяють на ті, що стоять окремо , улаштовано-прибудовані, торговельні комплекси.
У залежності від особливостей об'ємно-планувального рішення розрізняють одноповерхові, багатоповерхові з підвальними приміщеннями або без них торговельні будинки.
По матеріалі стін і конструктивних елементів торговельні будинки класифікують на цегельні, кам'яні, гіпсоблокові, шлакоблокові, залізобетонні і дерев'яні.
Будинки і спорудження, у яких розміщають магазини, повинні відповідати ряду технологічних, архітектурно-будівельних, економічних і санітарно-гігієнічних вимог.
Технологічні вимоги припускають такий устрій будинку, що створює можливість раціональної організації торгово-технологічного процесу в магазині з застосуванням сучасної техніки і впровадженням прогресивних форм продажу товарів. З урахуванням технологічних вимог визначаються склад приміщень магазина, їхнє розміщення і взаємозв'язок, схема руху товарних і купівельних потоків.
Архітектурно-будівельні вимоги припускають міцність будинку, будівництво індустріальними методами з використанням готових елементів заводського виготовлення, що відповідає оформленню фасаду й інтер'єра магазина. Архітектура будинку повинна гармонійно сполучитися з навколишньою забудовою.
Економічні вимоги передбачають оптимізацію матеріальних і трудових витрат не тільки в процесі будівництва, але і при експлуатації магазина. З цією метою будівництво торговельних будинків повинне вестися з економічних будівельних матеріалів з використанням уніфікованих деталей.
Санітарно-гігієнічні вимоги визначають пристрій систем вентиляції, опалення, висвітлення, водопостачання і каналізації. Вони необхідні не тільки для створення належних умов роботи торговельного персоналу, але і для нормального здійснення торгово-технологічного процесу в магазині. За допомогою опалення і вентиляції створюється оптимальне повітряно-вологе середовище і температура повітря в приміщеннях. В усіх приміщеннях магазинів необхідно передбачати висвітлення, що забезпечує нормальний режим роботи підприємств, а також чергове висвітлення, що повинне автоматично виключатися і включатися.
Особливі вимоги пред'являються до генерального плану і благоустрою ділянки, на якому розміщений магазин.
Функціональна сторона генерального плану повинна передбачати зону для відвідувачів і господарську зону.
Зона для відвідувачів передбачає наявність декількох підзон: підходу й ознайомлення з вітринами; відпочинку; паркування індивідуального транспорту. Усі зони повинні бути добре упоряджені, щоб створити сприятливі санітарно-гігієнічні і комфортні умови для покупців. Для безперешкодного руху покупців улаштовуються тротуари. Їхнє розташування і ширина повинні бути зручними для огляду вітрин магазина. Для сезонної торгівлі необхідно передбачати площадки для установки збірно-розбірних павільйонів і організації базарів.
Для під'їзду автомашин з товарами, їхнього маневрування, а також для будівель господарського призначення створюється господарська зона.
2. Позамагазинні форми продажу товарів
Позамагазинні форми продажу товарів в останній час набули широкого розвитку. Можна виділити багато форм роздрібної торгівлі поза магазинами. Наприклад, роздрібна торгівля з замовленням товару поштою або по телефону, торгові автомати, служби заказів зі знижкою, а також торгівля врознос та продаж на дому в ході торгових зустрічей.
Роздрібна торгівля із замовленням товару поштою або по телефону являє собою будь-яку діяльність зі збуту з використанням поштових каналів та телефонних ліній для збору заказів та/або сприяння у доставці проданих товарів. Система такої торгівлі виникла у часи, коли клієнти стали відправляти свої замовлення виробникам або торговцям поштою. Роздрібна торгівля із замовленням товару поштою або по телефону має декілька форм:
Торгівля із замовленням за каталогом. Продавці звичайно посилають каталоги вибраному контингенту клієнтів або надають можливість отримати їх у своїх торгівельних приміщеннях або безкоштовно, або за номінальною ціною. Такий підхід практикують підприємства торгівлі поштою зі змішаним асортиментом, які пропонують вичерпний вибір товарів.
Прямий маркетинг. Спеціаліст з прямого маркетингу іноді дає оголошення в газеті, журналі, по радіо або телебаченню з описанням якогось товару, який споживачі можуть заказати поштою або по телефону. Для розміщення подібних оголошень він вибирає ті засоби реклами, які забезпечать надходження найбільшого числа замовлень в рамках виділених рекламних асигнувань. Такий стратегічний підхід гарно спрацьовує стосовно товарів типу компакт-дисків, книг, DVD-дисків, невеликих електропобутових пристроїв.
„Директ мейл”. Спеціалісти прямого маркетингу нерідко розсилають поштові відправлення – листи, листівки, проспекти – потенційним клієнтам, імена яких занесені в спеціальні розсильні списки найбільш вірогідних покупців товарів тієї чи іншої категорії. Розсильні списки закупають у спеціалізованих брокерських фірм-постачальників. Пряма поштова реклама виявилася дуже дійсною для стимулювання збуту книг, підписки на журнали та страхування. Крім того, до неї часто звертаються при організації продажу новинок, одягу і навіть харчових продуктів для гурманів.
Продаж по телефону. Діячі прямого маркетингу все частіше користуються телефоном для продажу чого завгодно – від послуг по ремонту житла до підписки на газети. Деякі практики маркетингу по телефону створили в себе системи на основі персонального комп’ютеру, які здійснюють автоматичний набір номерів та передають до домогосподарств звертання, які закладені в пам’ять комп’ютера.
Великого розвитку набувають прямі продажі товарів (прямий маркетинг), основними формами якого є особисті продажі, пряма поштова розсилка, продаж за каталогами, телемаркетинг, телевізійний маркетинг, маркетинг прямого відклику, покупки в інтерактивному режимі. Частина з цих видів продажу поза магазинами розглянута вище.
Прямі поштові розсилки як одна з форм продажу поза магазинами включає до себе розсилки за допомогою факсимільної пошти, електронної пошти (e-mail) та голосової пошти.
Факсимільні апарати дозволяють розсилати створені на папері документи по лініях телефонного зв’язку. У факсимільних повідомлень є одна перевага перед звичайними поштовими відправленнями: передача та прийом відправлень відбуваються практично миттєво. Сьогодні факсимільний зв’язок широко використовується для розсилання пропозицій, інформації про розпродаж та інших зведень потенційним та реальним покупцям, які мають факс-апарати.
Електронна пошта дозволяє користувачам відправляти інформацію (повідомлення та файли) безпосередньо з одного комп’ютеру на інший. Відправлені повідомлення надходять до адресату практично миттєво і зберігаються до тих пір, поки адресат не запросить їх. Багато фірм сьогодні використовує електронну пошту для розсилання рекламних повідомлень, інформацій про продаж та іншого як окремим покупцям, так і цілим групам.
Система голосової пошти призначена для отримання та зберігання усних повідомлень, відправлених на визначений номер телефону. Телефонні компанії пропонують цю послугу як замінювач автовідповідача. Абонент, який придбав доступ до голосової пошти, може перевірити, чи посупили йому нові повідомлення, подзвонивши по номеру системи голосової пошти та набравши індивідуальний код. Деякі продавці користуються програмами, які можуть обдзвонювати велику кількість телефонних номерів і залишати на них повідомлення про продаж в індивідуальних поштових скриньках клієнтів для голосової пошти.
Продажі за каталогом передбачають продаж товарів за допомогою каталогів, які розсилаються покупцям поштою або продаються в магазинах. Деякі компанії пропонують багато різних товарів в одному каталозі. Однак в останній час з’явився ряд компаній, які випускають вузькопрофільні каталоги, ціллю яких є обслуговування ринкових ніш.
Спеціалізовані універмаги розсилають свої каталоги, орієнтовані на представників забезпечених верств населення з товарами, які дорого коштують, екзотичними товарами.
Багато продавців, які курирують угоди на рівні компаній, в значній мірі спираються на каталоги. Як би не був зроблений каталог – у виді простої брошури, підшитих біндерами листів, книги, відеоролику або дискети – сьогодні він залишається одним з незамінних маркетингових інструментів.
Телемаркетинг полягає в використанні телефону для прямого продажу товару покупцям. Цей метод перетворився в один з основних інструментів сучасного прямого маркетингу. Продавці застосовують вихідний телефонний маркетинг як ефективний засіб, сприяючий створенню та уточненню пропозицій про продаж, а також безпосередньо для прямого продажу товарів окремим покупцям та корпоративним клієнтам.
Деякі компанії розміщають у магазинах, аеропортах і інших оживлених місцях спеціальні автомати, що використовуються для одержання інформації й оформлення замовлень, що називаються відеокабіною. Маркетологи, що працюють на ринках організованих споживачів, також використовують у своїй діяльності відеокабіни.
Інтерактивні продажі здійснюються за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, що надають інформаційні послуги в оперативному режимі. Для оперативних продажів використовуються системи, що забезпечують двосторонній електронний зв'язок між продавцем і покупцем. З'єднання комп'ютера покупця (або Web-приставки на основі телевізора) з різними службами забезпечується за допомогою модему і телефонних ліній. Існують два типи каналів інтерактивного маркетингу — комерційні оперативно-інформаційні служби й Інтернет.
Комерційні оперативно-інформаційні служби надають своїм абонентам інформацію і маркетингові послуги в режимі реального часу, за визначену помісячну оплату. Ці комерційні оперативно-інформаційні служби надають своїм абонентам необхідну інформацію (новини, бібліотеки, утворення, подорожі, спорт, довідки), забезпечують їм розваги (ігри та інше), торговельні послуги, організують діалог між абонентами (електронні дошки оголошень, форуми, кімнати для бесід) і надають послуги електронної пошти. Клацнувши кілька разів кнопкою миші на своєму домашньому комп'ютері, абоненти цих служб можуть замовляти по відповідних каталогах найрізноманітніші вироби і послуги. Крім того, вони можуть виконувати різні банківські операції у своїх місцевих банках, займатися інвестиційною діяльністю за допомогою різноманітних брокерських контор, замовляти авіаквитки, бронювати місця в готелях, замовляти автомобілі на прокат, грати в комп'ютерні ігри, брати участь у всіляких вікторинах і конкурсах, одержувати довідки про споживчі рейтинги різних товарів і послуг, дізнаватися результати спортивних змагань і знайомитися зі спортивною статистикою, знайомитися с прогнозами погоди й обмінюватися повідомленнями електронної пошти з іншими абонентами служби.
3. Організація матеріальної відповідальності в магазині
З матеріально відповідальними особами магазину укладаються письмові домовленості про повну матеріальну відповідальність за товарно-матеріальні цінності.
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою й організацією з працівниками, що займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі здійснення торговельної діяльності переданих їм цінностей.
Звичайно в договорі вказується, що з метою забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей, що належать магазинові, між підприємством і працівником укладається договір. Діяльність працівника повинна бути зв'язана зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або іншим застосуванням переданих йому цінностей. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і в зв'язку з викладеним зобов'язується:
а) дбайливо відноситися до переданого йому для збереження або для інших цілей матеріальним цінностям підприємства, установи, організації і вживати заходів до запобігання збитку.
б) вчасно повідомляти адміністрації підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню, схоронності довірених йому матеріальних цінностей.
в) вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей.
г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.
Адміністрація магазина повинна:
а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повної схоронності довірених йому матеріальних цінностей.
б) знайомити працівників з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації, а також з діючими інструкціями, нормативами і правилами збереження, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі торгівлі переданих йому матеріальних цінностей.
в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
У випадку незабезпечення з вини працівника схоронності довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитку, заподіяного підприємству, організації і відшкодування виробляються відповідно до діючого законодавства.
Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток заподіяний не по його провині.
Дія договору про матеріальну відповідальність повинна поширюватися на увесь час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства торгівлі (магазина).


4. Організація перевезення товарів автомобільним транспортом
Автомобільний транспорт на підприємстві, що займається виробництвом товарів, призначений для доставки, переміщення до споживача різних вантажів відповідно до умов, обговорених в договорах, у встановлений термін і по оптимальних маршрутах.
Основними критеріями функціонування транспортного господарства є якісне і своєчасне надання транспортних послуг по мінімально можливій ціні.
Автомобільне господарство на підприємстві має свої особливості.
Транспортне господарство є артерією підприємства, що зв'язує матеріальні потоки. Ритмічність і якість виконуваних транспортних послуг визначають стабільність і ефективність функціонування підприємства в цілому. Транспортні операції є важливою складовою частиною виробничого процесу, причому транспортні засоби нерідко використовуються з метою регулювання його ходу і забезпечення заданого ритму виробництва (наприклад, за допомогою конвеєрів).
Раціональна організація транспорту, оптимізація вантажопотоків і вантажообігу сприяють скороченню тривалості виробничих циклів виготовлення продукції, прискоренню оборотності оборотних коштів, зниженню собівартості продукції, росту продуктивності праці.
На підприємствах використовують різні види транспортних засобів (класифікація):
» по сфері обслуговування — засоби міжцехового і внутріцехового транспорту;
» у залежності від режиму роботи — транспортні засоби безперервної (конвеєрні системи і т.п.) і періодичної дії (автомашини, самохідні візки і т.п.);
« по напрямках руху — транспортні засоби для горизонтального, вертикального (ліфти, елеватори і т.п.) і змішаного переміщення (крани і т.п.);
« за рівнем автоматизації — автоматичні, механізовані, ручні;
» по виду переміщуваних вантажів — транспортні засоби для переміщення сипучих, наливних і штучних вантажів.
Організація транспортного господарства діючого підприємства включає виконання наступних робіт:
стратегічне планування відновлення транспортних засобів;
аналіз виробничої структури підприємства, розробка і впровадження заходів щодо її удосконалювання з погляду раціональності транспортних схем, забезпечення прямоточності, пропорційності, безперервності і ритмічності
виробничих процесів;
3) аналіз прогресивності, рівня завантаження й ефективності користування транспортних засобів у часі і по продуктивності;
4) вибір і обґрунтування транспортних засобів;
5) розрахунок норм і нормативів витрат (потреб) у матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні нестатки транспортного господарства;
6) складання балансів вантажообігу (по горизонталі указуються відправники вантажів, по вертикалі — їхні одержувачі);
проектування схем вантажопотоків;
оперативно-календарне планування транспортних операцій;
9) диспетчіювання роботи транспорту підприємства;
10) облік, контроль і мотивація високоякісної й ефективної роботи транспортного господарства.
Основними напрямками підвищення якості й ефективності роботи транспортного господарства є:
поглиблення предметної і функціональної спеціалізації
виробництва, розвиток кооперування;
підвищення рівня автоматизації виробництва і керування;
скорочення середнього віку транспортних засобів і збільшення питомої ваги прогресивних транспортних засобів;
удосконалювання нормування, обліку і контролю використання транспортних засобів, мотивація підвищення їхньої ефективності;
аналіз дотримання принципів прямоточності, пропорціо-нальності і безперервності виробничих процесів, розробка і впровадження заходів щодо їхнього дотримання.
Задача
Коефіцієнт установчої площі торгового залу:
,
де Побл. – площа під обладнання;
Пторг. – площа торгового залу.
Коефіцієнт виставочної площі торгового залу:
,
де Пвист. – виставочна площа торгового залу.
Схема планування торгового залу може виглядати наступним чином
- столи, шкапи;
- універсальне обладнання;
- прилавки-вітрини;
- інше обладнання.


Список літератури
Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.: 1999.
Панкратов Ф.Г. и др. Организация и технология торговых процессов. – М.: 2000.
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2000.
Скачать
Рефераты по менеджменту 1. Види торгових споруд, їх характеристика Споруди, що використовують для розміщення підприємств торгівлі, класифікують по наступних основних
Оценок: 541 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2017 BigLib.info