BigLib.info

Анімація засобами imageready

Безперечним лідером галузі сучасного видавництва вже багато років є компанія Adobe Systems Inc. Саме вона перша реалізувала програмний і апаратний інтерпретатори мови опису сторінок PostScript, який використовують усі високоякісні пристрої виводу зображень, і, насамперед, фотоскладальні автомати, що складають технологічну основу сучасного циклу підготовки поліграфічних оригіналів-макетів. Програми Photoshop, Illustrator, FrameMaker, InDesign, Acrobat і ін. утворюють чудовий і могутній комплект програмного забезпечення сучасного видавництва. Інтеграція і єдність інтерфейсу цих програм прискорює роботу і полегшує їхнє освоєння.
Adobe Photoshop є безумовним лідером серед професійних графічних редакторів за рахунок своїх широких можливостей, високій ефективності і швидкості роботи. Програма надає всі необхідні засоби для корекції, монтажу, підготовки зображень до друку і високоякісного виводу. Друга, не менш велика сфера застосування програми – Web-дизайн і електронні публікації. Можна зовсім без перебільшення сказати, що Photoshop знаходиться в арсеналі кожного професійного комп'ютерного дизайнера і верстальника.
Adobe Photoshop призначений для редагування і створення растрової графіки (bitmapped images). Програма використовується для роботи з фотографіями і колажами з них, мальованими ілюстраціями, слайдами і мультиплікацією, зображеннями для Web-сторінок, кінокадрами. Photoshop має практично безмежні можливості. Його з успіхом використовують фотохудожники для ретуші, колірної і тонової корекції, підвищення різкості і створення художніх ефектів. Добре продуманий набір інструментів для роботи з частинами зображення незамінний для оформлення монтажів. Великий набір спеціальних фільтрів активно застосовується при створенні як комерційного дизайну, так і художніх творів. Вмонтована в Photoshop програма ImageReady дозволяє створювати анімовані зображення. Adobe Photoshop відноситься до професійних програм і орієнтована на високий апаратний рівень. У випадку використання IBM-сумісного комп'ютера розробники визначають як мінімальні такі апаратні вимоги:
- процесор не нижче Pentium;
- оперативна пам'ять не менше 64 Мбайт. Якщо запускаються одночасно Photoshop і ImageReady;
- вільний дисковий простір не менше 125 Мбайт для установки програми і виконання операцій;
- відеоадаптер не менше 256 кольорів (рекомендується 24-бітний);
- операційна система Microsoft Windows 98/ME, Windows 2000 чи Windows NT4.0.
В залежності від типових розмірів файлів зображень, вимоги до конфігурації комп'ютера можуть змінюватись. При роботі з великими зображеннями (у першу чергу для поліграфії) необхідно збільшити обсяг дискового простору і розмір оперативної пам’яті. Фахівці Adobe рекомендують таке емпіричне правило: розмір оперативної пам’яті повинний бути в три-чотири рази більшим, ніж середній розмір ваших робочих файлів, плюс 5—10 Мбайт. Таким чином, мінімальний необхідний обсяг оперативної пам’яті (64 Мбайт) розрахований на роботу з файлами, що мають розмір не більш 9 Мбайт. Щодо оцінки вільного простору диска застосовується аналогічне правило – обсяг цього простору повинний у три-чотири рази перевищувати середній розмір робочого файлу.
У недалекому минулому Photoshop, хоча і був, безперечно, одним з головних інструментів кожного професійного Web-дизайнера, не міг вирішити багатьох повсякденних задач, у першу чергу таких, як:
- створення анімаційних GIF-зображень;
- створення інтерактивних елементів навігації: кнопок і панелей;
- оптимізація зображень при експорті у формати, прийняті в Internet, – GIF і JPEG. Фільтри експорту не дозволяли досягти необхідної компактності графічних файлів;
- створення карт посилань на основі зображень;
- розрізування зображень на фрагменти, їхня незалежна обробка і подальше збирання на Web-сторінці.
Для вирішення цих задач Web-дизайнеру приходилося використовувати або модулі сторонніх фірм, що підключаються до Photoshop, або взагалі окремі додатки. Фірма Adobe, знаючи про потреби Web-дизайнерів, запропонувала окремий редактор растрових зображень ImageReady 1.0. Він являв собою Photoshop, полегшений за рахунок вилучення деяких інструментів і функцій, що застосовуються при підготовці зображень для поліграфічного тиражування. Особливо це відноситься до колірної і тонової корекції, керування кольором, роботі з каналами, друком. Програма істотно зменшилась в ціні і, крім того, у неї були внесені доповнення, необхідні саме для Web-дизайнера, у першу чергу, пов'язані з оптимізацією зображень. Зважаючи на все, програма не користувалася достатньою популярністю, оскільки була позбавлена тієї гнучкості і різноманіття можливостей, що забезпечили Photoshop безумовне лідерство на ринку. Перша версія ImageReady стала останньою її самостійною версією. Новий варіант ImageReady 2.0 був включений у Photoshop 5.5. Таким чином, користувачам Photoshop не довелося розставатися з улюбленою програмою для реалізації відсутніх функцій. Версія Photoshop 6.0 містить версію ImageReady 3.0.
Версія Photoshop 7.0 з вмонтованим редактором ImageReady 7.0 порівняно з шостою версією надає такі додаткові можливості:
· швидка і зручна навігація по зображеннях;
· сортування зображень за категоріями (наприклад “Не закінчені”, “Готові ” і т. п.), іменем файлу, висотою і шириною зображення, розміром та типом файлу, роздільною здатністю, колірним профілям, даті створення і модифікації, автором зображення;
· керування і робота з файлами і каталогами – створення, перейменування і видалення папок, копіювання, переміщування видалення й перейменування файлів зображень, перейменування групи зображень;
· повертання зображень на 90 або 180 градусів;
· наявність нових інструментів ретушування зображень (Healing Brush та Patch Tool);
· порівняння якості зображення і розмірів файлу до і після оптимізації;
· гнучке керування прозорістю;
· збереження чіткості тексту і векторної графіки при стисканні для областей, що містять такі елементи;
· створення персональних робочих просторів, що зберігають установки для подальшого використання;
· створення унікальних інструментів шляхом настроювання існуючих і збереження змін.
Photoshop дозволяє виконувати обробку фотографій на професійному рівні, що, звичайно, спричиняє ускладнення програми. Для роботи з ним недостатньо знати, що роблять конкретні команди чи інструменти. Необхідно уявляти собі суть процесів обробки зображення, володіти хоча б основами теоретичних знань про растрову і векторну графіку, про тонову і кольорову корекцію та інше.
Робоча область Photoshop включає строку меню, рядок стану, інструментальні палітри та інформаційне поле.
Рядок меню розміщується в верхній частині вікна Photoshop і містить дев’ять основних меню: File (Файл), Edit (Редагування), Image (Зображення), Layer (Шар), Select (Вибір), Filter (Фільтр), View (Вид), Window (Вікно), Help (Допомога).
Рядок стану, що розміщується в нижній частині робочої області, містить основну інформацію про файл і ту інформацію про комп’ютер, яка стосується Photoshop: масштаб, меню інформаційного поля, повідомлення. Меню інформаційного поля містить п’ять команд:
· Document Sizes (Розміри документів) – при наявності в документі шарів вказує два значення – розмір файлу зображення в згладженому виді і розмір файлу зображення з шарами;
· Scratch Sizes (Розміри робочих дисків) – зліва вказується розмір оперативної пам’яті, що використовується в даний час, а справа – загальний обсяг доступної оперативної пам’яті;
· Efficiency (Ефективність) – відсоток вказує достатність оперативної пам’яті для обробки поточного зображення;
· Timing (Хронометраж) – показує, скільки часу необхідно Photoshop для обробки останньої команди;
· Current Tool (Поточний інструмент) – відображає просте позначення інструмента, що використовується в даний час.
Повідомлення містять інформацію про поточне зображення, призначення команди і т.п.
Інструментальні палітри являють собою діалогові вікна, призначені для настроювання параметрів основних інструментів та проведення деяких операцій з зображеннями. Вони розміщуються зверху робочої області, надаючи швидкий доступ до команд і можливостей програми. Як правило, відкритими залишають тільки ті палітри, які найчастіше використовуються. В Photoshop використовуються палітри: Tools (Інструменти), Navigator (Навігатор), Info (Інфо), Палітра параметрів, Color (Синтез), Swatches (Каталог), Brushes (Пензлі), Layers (Шари), Chennels (Канали), Paths (Контури), History (Протокол), Actions (Операції).
Вікна програм ImageReady і Photoshop дуже схожі. Різниця полягає в вилученні та переміщенні деяких інструментів та появі нових вікон: Animation (Анимация), Rollover (Ролловер), Image Map (Карта ссылок).
Програму ImageReady можна запустити зі списку Программы системного меню Пуск, за допомогою ярлика, або безпосередньо з програми Photoshop.
Вікно Animation (Анимация), яке можна відкрити, клацнувши на відповідній вкладці, спочатку містить один кадр, інструменти створення і видалення кадрів та тестового програвання анімації. Після того, як відкрито або створено зображення (бажано, щоб всі його елементи знаходились в різних шарах), можна додавати кадри і змінювати в них положення окремих елементів зображення, їх колір та інші параметри.
Створення простих анімацій в Photoshop за допомогою програми ImageReady передбачає такі етапи:
· створення початкового зображення;
· створення кількох ключових кадрів (створюється новий кадр і робиться переміщення об’єкта);
· створення переходів з одного стану в інший за допомогою команди Tween (Промежуточный);
· проведення оптимізації за допомогою спеціальної опції;
· визначення часових інтервалів для кожного кадру чи для анімації в цілому;
· збереження файлу з потрібними якістю і розміром.
В діалоговому вікні, яке викликається командою Tween (Промежуточный), можна задати напрям формування послідовності проміжних кадрів (до кадру «до» - Previous Frame, та до кадру “після” – Next Frame). Можна також визначити кількість проміжних кадрів і те, які параметри зображення будуть враховуватись при створенні проміжних кадрів:
· Position (Позиция) – положення елементів зображення в кадрі;
· Opacity (Непрозрачность) – поступовість перетворення кольору елементів зображення;
· Effects (Эффекты) – будь-які стилі шарів: тіні, рельєфи, відблиски, що застосовані до елементів зображення.
Ролловер, що створюється в програмі ImageReady, являє собою набір зображень, які змінюють одне одного при взаємодії з курсором миші. Зовнішній вигляд ролловера пов’язується з такими подіями: Over (Над), Down (Вниз), Up (Вверх), Click (Щелчок), Out (Наружу), None (Отсутствие). Ролловер може включати не всі шість, а тільки частину станів. Більшість ролловерів для Web мають два стани: None (Отсутствие) і Over (Над). Це забезпечує менший обсяг файлу і полегшує сприйняття Web-сторінки користувачем. Створюють ролловери в вікні Rollover (Ролловер).
Палітра карт посилань Image Map (Карта ссылок) надає інструменти малювання форм на поверхні зображення, призначення цим зонам посилань на Web-сторінки, файли, звуки або анімацію. Можна також задати текст підказки, яка випливає при наведенні курсору на посилання.
За допомогою палітри Optimize (Оптимизация) можна вибрати Web-безпечний формат файлу для його збереження, задати якість вибраного формату і вибрати різновид завантаження зображення (прогресивний чи черезрядковий).
При експорті зображення в HTML-формат ImageReady автоматично генерує сценарій мовою javascript. Для того, щоб читач Web-сторінки побачив ролловерні ефекти, треба, щоб ця мова не була відключена в його броузері.


Список використаної літератури:
Д. Мюррей, У. ван Райпер. Энциклопедия форматов графических файлов: пер. с англ.. – К.: Издательская группа BHV, 1997. – 672 с.
Кузнецов И. Анимация для интернета: краткий курс. СПб: Питер, 2001.– 288 с.
Мук К. ActionScript. Подробное руководство.– Пер. с англ. – СПб: Символ–Плюс, 2002.– 792 с.
Миронов Д. CorelDraw9: Учебный курс.– СПб: Питер, 1999. – 494 с.
Стразницкас М. Эффективная работа с Photoshop 5 – СПб: Питер, 1999. – 704 с.
Maya 4. Учебный курс / Дж. Ламмерс, Л. Гудинг. – СПб.: Питер, 2003. – 496 с.
Бурлаков М.В. CorelDRAW 11. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 720 с.
Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384 с.
Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.
Скачать
Рефераты по информатике Безперечним лідером галузі сучасного видавництва вже багато років є компанія Adobe Systems Inc. Саме вона перша реалізувала програмний і апаратний
Оценок: 419 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info