BigLib.info
» » » Еволюція та формування міжнародних інформаційних систем
Вернуться назад

Еволюція та формування міжнародних інформаційних систем

На всіх етапах розвитку суспільства інформаційні системи забезпечували інформаційний обмін між людьми, корпораціями, державами, колективами, інститутами, міжнародними організаціями, відображали відповідний рівень і можливості систем реєстрації, зберігання, обробки і передачі інформації і, по суті, були синтезом методів оперування людини з інформацією в інтересах тієї або іншої сфери її діяльності. Людина постійно користувалася інформаційними системами, проте останнім часом ступінь їх досконалості поки відстає від її потреб.
Найважливішим історичним етапом розвитку інформаційних систем стала писемність. Такий крок ознаменувався винаходом друкарства, у результаті чого різко збільшилися тиражі носіїв інформації, що створило передумови для росту продуктивних сил. Техніка оперування людини з інформацією пройшла довгий і цікавий шлях розвитку. Методи реєстрації та зберігання інформації беруть свій початок із наскельних знаків, малюнків на корі, папірусів. Сьогодні носієм інформації служить папір, фотоплівка, магнітна стрічка, магнітні диски і, нарешті, оптичні диски, де інформація записується за допомогою лазерного променя.
Потреба в передачі міжнародної інформації природна так само, як і бажання її одержувати. Необхідність у передачі інформації змусила колись людину використовувати з цією метою кур'єрів, пошту, семафорний телеграф та ін. Винахід електричного телеграфу і телефону принципово змінив можливості в передачі інформації, бо розроблені супутникові та кабельні мережі зв'язку, а останнім часом волоконно-оптичні мережі, дозволяють передавати великі обсяги міжнародної інформації за досить малі інтервали часу.
Особливе місце в організації нових інформаційних систем посідає комп'ютер. Академік Н.Н.Мойсеєв вважає створення комп'ютера настільки ж значною віхою в становленні людства, як і використання вогню. З появою комп'ютера з'явилися можливості автоматизації елементів розумової праці в результаті звільнення людини від рутинних операцій і замикання частини міжнародних інформаційних потоків на комп'ютер. Сучасний комп'ютер дає можливість накопичувати необхідну інформацію: записувати в пам'ять реферати книг, статті, доповіді, звіти, результати досліджень. Будь-яка людина, що вміє користуватися терміналом, який з'єднує її з комп'ютером, може одержати на екрані міжнародну інформацію, що її цікавить, якщо це, звичайно, попередньо програмно забезпечено.
Друкарство поклало початок паперової технології, поява комп'ютера відкрила еру безпаперової технології, настання якої академік В.М.Глушков передбачав ще в 60-ті рр. З'явилася можливість створювати автоматизовані системи обробки міжнародної інформації. Телефонна мережа, а потім спеціалізовані мережі передачі даних послужили гарною основою для об'єднання комп'ютерів в обчислювальні комплекси і розподілені комп'ютерні мережі. На базі методів інформатики створюються комп'ютерні мережі з базами даних, автоматизовані інформаційні системи, системи електронної пошти і телеконференцій, автоматизовані системи керування, системи комплексної автоматизації адміністративно-управлінської діяльності, що складає сутність міжнародних інформаційних технологій.
Зроблено спробу уявити шляхи формування міжнародних інформаційних систем як цілеспрямовану інтеграцію технології обробки і передачі міжнародної інформації. Очевидно, що інформаційні системи є результатом поєднання засобів обчислювальної техніки, зв'язку, засобів збереження і відображення інформації (рис.1).
Основу сучасних інформаційних систем складають три технічні досягнення:
1. Поява нового середовища накопичення інформації: магнітні стрічки, мікроформи, магнітні диски, зсунуті регістри на напівпровідникових приладах.
2. Розвиток міжнародних засобів зв'язку, що забезпечують доставку інформації практично в будь-яку точку земної кулі без суттєвих обмежень у часі та відстані, широке охоплення населення засобами зв'язку (радіомовлення, телебачення, мережі передачі даних, супутниковий зв'язок, телефонний зв'язок).
3. Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп'ютера за заданими алгоритмами (сортування, класифікація, подання в потрібній формі).
На основі поєднання комп'ютера, пристроїв довготривалої пам'яті, електронної комутованої телефонної мережі і модифікованих телевізійних приймачів організується система відеографічного інформаційного обслуговування, відома за назвою Відеотекс. Володарі телевізійних приймачів і одночасно телефонних номерів стають у цій системі абонентами інформаційно-довідкової мережі, що дає їм можливість одержувати з бази даних різноманітну довідкову інформацію, включаючи, наприклад, такі послуги, як замовлення авіаквитків або утримання власних файлів у загальній базі даних.
Іншим прикладом інформаційної систем може служити система електронної пошти, для формування якої необхідні комп'ютер, пристрої довготривалої пам'яті, система факсимільної передачі зображень і мережа передачі даних. Електронна пошта є новим видом інформаційного обслуговування, що може замінити в майбутньому традиційну пошту.
Повною мірою ввібрала до себе всі риси сучасної інформатики техніка телеконференцій. На відміну від звичайного відеотелефона учасники телеконференції можуть користуватися необхідними базами даних, передавати один одному будь-який вид інформації й виконувати в разі потреби обчислювальні роботи для обґрунтування прийнятих рішень. Організація телеконференцій неможлива без широкосмугових ліній зв'язку, телебачення, комп'ютерних інформаційних мереж. Усі ці досягнення науки і техніки дозволили організувати нову інформаційну технологію, що розсунула стіни конференц-залу й значно підвищила ефективність конференцій, нарад тощо.
Можна без перебільшення сказати, що як у свій час залізничні мережі з'явилися практичним наслідком промислової революції, так і комп'ютерні мережі передачі даних є результатом інформаційної революції та у майбутньому зможуть створити головний засіб комунікації. Ці комп'ютерні мережі – один із яскравих прикладів реалізації інформаційних систем: у них поєднується як різноманітного роду апаратура з обробки, збереження і передачі інформації, так і різноманітні види обслуговування (інформаційна служба, Телетекст, Відеотекст, телеконференції, електронна пошта).
Обговорення в літературі проблем використання інформаційних ресурсів приводить, як мінімум, до двох важливих висновків.
По-перше, розглядаючи інформацію як ресурс нарівні з іншими ресурсами суспільства, варто навчитися раціонально її використовувати. Це можливо лише на основі широкого впровадження сучасних інформаційних систем.
По-друге, нові інформаційні системи можуть виявитися оперативним і гнучким інструментом формування людського мислення та інтелектуального розвитку суспільства, а також цивілізацій.
Скачать
Рефераты по информатике На всіх етапах розвитку суспільства інформаційні системи забезпечували інформаційний обмін між людьми, корпораціями, державами, колективами,
Оценок: 579 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info