BigLib.info
» » » Архівування файлів за допомогою архіваторів WinZip та WinRar
Вернуться назад

Архівування файлів за допомогою архіваторів WinZip та WinRar

Тема: Архівування файлів за допомогою архіваторів WinZip та WinRar. Використання антивірусних програм.

Мета: навчитися користуватися архіваторами WinZip та WinRar та ознайомитись із загальною характеристикою даних програм. Провести процес архівування будь – яких програм ,а також їх розархівування.

План

1. Архіватор та його типи.

2. WinZip та WinRar.

3. Комп’ютерний вірус.

4. антивірусні програми.

Теоретичні відомості

Архіватори – це спеціально написані програми що дозволяють зберігати певну інформацію на ПК займаючи при цьому найменше місця ,а це в свою чергу призводить до якнайефективнішої роботи ПК.

Архіватори є двох типів :

1. Архіватори, що працюють в режимі командного рядка. Суть роботи з даними архіваторами полягає утому, щоб вводити команди, що відповідають назві виконуючого файлу програми. При цьому дуже важливо не забути про завдання відповідних параметрів.

Архіватори даного типу працюють у текстовому режимі операційної системи. Щоб краще зрозуміти як відбувається дана операція приведемо приклад.

Отже, НАПРИКЛАД: в режимі сеансу MS – DOS даний тип архіваторів працює дуже ефективно .Відповідну команду архівування можна задавати також через командний рядок програмної оболонки (Оболонки Windows Commander)

2. Архіватори – оболонки – це програми із зручним інтерфейсом, що полегшує виконання будь – яким користувачем операцій над архівами.

Дані архіватори є і з графічним інтерфейсом для операційної системи подібних до Windows.

Взагалі робота з архіваторами підвищує комп’ютерну грамотність користувач і дозволяє уникнути загромадженості вінчестера ,а отже і більш функціонально – продуктивної роботи усього ПК.

Робота по стисненні даних ведеться безперервно ,бо стиснення даних дуже важливий напрямок у роботі кожного зацікавленого у цьому.

Хоча архіватори залишаться все ж таки перспективними засобами стиснення інформації бо в основі їх функціонування лежать логарифмічні перетворення, що включають у себе безліч комбінаційно кодувальних операцій.

Хід роботи

1.Робота з архіватором WinZip і його основні характеристики і параметри. Практичне завдання по роботі з даним архіватором.

2.Робота з архіватором WinRar .Формування практичних навичок по роботі з даним архіватором.

1.Робота з архіваторами WinZip – це дуже зручний і легкодоступний спосіб виконання потрібної нам операції. Для архівування інформації в операційній системі типу Windows потрібно знати ,що даний архіватор працює в оболонці ,вікно якої має інтерфейс схожий на Power Archive ,але без панелі папок

.Проте WinZip може працювати в режимі майстра WinZip.(WinZip Wizard), який використовують користувачі – початківці.

Після інсталяції архіватора в контекстне меню файлів та папок в меню вікна папки з’являється новий пункт add to zip.,що дозволяє поміщати дані об’єкти в zip архів.

Порядок перетворення архівного файлу в само роз архівований exe файл, знищення файлів в архіві, встановлення коментарів, тестування та можливість розархівування та наявність ПК – вірусів у вказаних архіваторах повністю ідентичні.

Для архівування файлів за допомогою майстра WinZip необхідно у класичному вікні програми вибрати об’єкт ,що потрібно за архівувати і натиснути комбінацію клавіш Schist + W або натиснути кнопку Wizard.

Опишемо архівування файлу Active.dll.Щоб за архівувати даний файл потрібно з’ясувати повне місце розташування даного файлу, щоб коли відкриємо вікно архіватора ми могли знайти даний файл.

Відкриваємо класичне вікно архіватора і знайшовши файл Active.dll наводимо на рядок його назви стрілку миші щоб назва набрала відмінного від усіх інших файлів кольору.

Коли даний файл уже став виділеним натискаємо комбінацію клавіш Shift + W або у вікні даної програми на панелі інструментів натискаємо кнопку Wizard. Залежно від настройок ПК даний архіватор може бути поміщений і у меню, що визивається натисканням правої кнопки миші.

Таким чином дана операція стає наступним способом архівування файлу Active.dll. Щоб за архівувати даний файл таким способом виділяємо його назву і натискаємо праву кнопку появляється меню в якому вибираємо “добавить в архів WinZip” або натискаємо на пункт “WinZip”.За архівуємо групу файлів Valerie, Wertupol, Fyuoder другим способом .Виділяємо перший файл і натиснувши Shift курсором вибираємо потрібну кількість файлів ,що хочемо за архівувати натискаємо праву кнопку і вибираємо пункт “добавить в архів WinZip”

ФайлиValerie, Wertupol, Fyuoder можна також вилучити з архіву даної програми для цього .Для цього заходимо до архіву програми і виділивши дані файли натискаємо праву кнопку миші появляється меню в якому вибираємо пункт “вилучити із архіву WinRar”

Цю саму операцію проводимо з файлом Active.dll. Для цього знаходимо його у архіві виділяємо тиснемо праву кнопку миші і вибираємо у меню, що з’явилось пункт “вилучити з архіву WinRar”Також можна добавити певний файл до архіву натиснувши у вікні програми кнопку “Добавити” .Щоб знищити файл Active.dll архіву проведемо слідуючи дії. Знаходимо дану папку у архіві і виділяємо її після чого у вікні програми натискаємо кнопку “Удалить”. Щоб знищити групу файлів Valerie, Wertupol, Fyuoder проводимо наступні операції:

знаходимо дані файли у архіві виділяємо їх за допомогою мишки і натискаємо на значок у вікні програми “Удалить”.

Якщо нам потрібно вилучити файл Active.dll., то потрібно спочатку виділити даний файл за допомогою мишки ,а потім натиснути на значок “Вилучити у…”

Для того щоб вилучити групу файлівValerie,Wertupol,Fyuoder проводимо ті ж операції і вказуємо місце(Диск D) куди хочемо вилучити групу файлів

Програма WinRar дозволяє також дізнатися пропонований ступінь стиснення файлів.

Щоб провести дану операцію потрібно виділити у вікні програми файл Active.dll і натиснути у вікні програми на кнопку “Оценить”.

Щоб провести дану операцію з групою файлівValerie,Wertupol,Fyuoderпотрібно виділити їх за допомогою мишки у вікні програми і у цьому ж вікні натиснути кнопку “Оценить”

2.WinRar – дуже популярний архіватор ,схожий на WinZip .Хоча в ньому виводиться диск активної папки . Щоб відобразити вміст архівного файлу достатньо натиснути праву кнопку миші на його імені ,або через вікно відкриття файлу

В пункті меню файлу вибрати команду “открить архів або ж можна натиснути Ctrl + О.

Вихід з архівного файлу здійснюється так само ,як із звичайної папки .Щоб створити новий архів або добавити файли до існуючого архіву ,треба у вікні оболонки перейти в папку де знаходяться файли ,що слід за архівувати та відмітити і виконати вищевказані дії .

Для виконання операції розархівування у WinRar спочатку входимо у архів та відмічаємо відповідні файли .Після чого тиснемо Alt + E Виконаємо вищеописані операції з конкретним файлом .Щоб за архівувати файл Active.dll або добавити до існуючого архіву переходимо у вікні оболонки у папку з файлами виділяємо мишкою даний файл і виконуємо вищевказані операції по за архівуванню файлу

Комп’ютерний вірус – це програма (деяка сукупність виконуваного коду чи інструкції) , що може створювати свої копії (не обов’язково ідентичні з оригіналом) і розміщувати їх у різні об’єкти або ресурси ПК – систем, без відома користувача .При цьому копії зберігають здатність дальшого поширення .

Програма Kaspersky AV Scanner – програма для перевірки ПК на наявність вірусів ,знищення вірусів у випадку їх виявлення

В процесі роботи антивірусний сканер виконує такі функції:

а) знаходить і знищує віруси всіх типів в файлах на вказаних для перевірки дисках ,в завантажувальних секторах і оперативній пам’яті;

б) знаходить і знищує віруси із файлів упакованих в PKLITE ,LZEXE,DIET,COMEXE;

в) знаходить віруси в за архівованих файлах всіх найбільш поширених форматів (ZIP,APJ,LHA,RAR);

г) знаходить віруси в локальних поштових ящиках найбільш поширених поштових систем;

д) використовується вдосконалений евристичний механізм пошуку невідомих вірусів (ефективність 92%) запустивши програму перегляду звітів Kaspersky Report Viewer

Вибір області сканування

Щоб вибрати об’єкт і область сканування потрібно в пункті меню ”Об’єкти” вибрати потрібні .У цьому допомагає дерево настройок об’єктів .Його можна переглядати в звичайному режимі або в режимі експерта .Перехід з звичайного режиму в режим експерта здійснюється з допомогою кнопок “Стандарт” і “Експерт” головного вікна.

В звичайному режимі дерево настройок об’єктів являє собою дві панелі :ліва – список дисків ПК, права – дерево настройок вибраного в лівому списку об’єкта .

В режимі експерта дерево настройок об’єкта складається з 3панелей :а)ієрархія файлової системи ПК ;б) дерево настройок вибраного в ієрархії об’єкта ;в) список файлів ,розміщених в основі вибраного в ієрархії об’єкта ;

.Крім того в режимі експерта в ієрархію файлової системи включено об’єкт “Сетевое окружение”.

Область перевірки задається в лівій панелі ,яка містить ієрархію файлової системи ПК разом з індикаторами перевірки кожної з областей файлової системи .Індикатор може бути включений ,що відповідає команді перевіряти вибрану область ,або включений ,що відповідає команді пропускати вибрану область під час перевірки Для того ,щоб програма сканувала будь – яку вибрану область потрібно включити розміщений зліва від її назви індикатор перевірки

Щоб вибрати для сканування групу дисків ,виберемо на панелі значок “Мой комп’ютер” і включимо в правій панелі дерева настройок перемикач потрібного об’єкта .

Висновок: Після виконання лабораторної роботи я навчився користуватися архіваторами WinZip та WinRar та ознайомилась із загальною характеристикою даних програм. Провів процес архівування будь – яких програм ,а також їх розархівування.

Контрольні запитання

1.Що таке архіватор ?

2.Які ви знаєте основні архіватори, що працюють у середовищі Windows?3.Які вам відомі типи архіваторів що працюють в середовищі Windows?

4.В якому режимі може працювати WinZip ?

5.Що таке WinZip Wizard ?

6.Який пункт з’являється у меню вікна папки після інсталяції архіватора ?

7.Які команди потрібно виконати щоб за архівувати файл у WinZip?

8.Який пункт потрібно вибрати у меню після натискання правої кнопки, щоб за архівувати файл у програмі WinZip?

9.Який пункт потрібно вибрати у меню після натискання правої кнопки, щоб розархівувати файл ?

10.Як добавити певний файл до архіву?

11.Як повністю знищити за архівований файл ?

12.Як роз архівувати файл у потрібну нам папку?

13.Як дізнатися пропонований ступінь стиснення файлів ?

14.Як відкрити архів архіватора WinRar?

15.Як роз архівувати файли у WinRar?
Скачать
Рефераты по информатике Тема: Архівування файлів за допомогою архіваторів WinZip та WinRar. Використання антивірусних програм. Мета: навчитися користуватися архіваторами
Оценок: 700 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info