BigLib.info
» » » Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві
Вернуться назад

Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

Міністерство освіти і науки України

Допущений до захисту:

Заступник директора по НВР

______________

Дипломна робота

Тема:Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

Випускник: Безверха Світлана Анатоліївна

Група № 421

Спеціальність: 5.050.111 «Бухгалтерський облік»

Розрахунково – пояснювальна записка

с. Балин

2010 р.

Робоча програма

По предмету: Бухгалтерський облік

Спеціальність: Молодший спеціаліст Бухгалтерський облік

№п / п Тема Всього К-сть годин
Аудиторні Самостійне вивчення
10 Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві 36 16 20
1 Первинний облік у структурних підрозділах, галузях рослинництва. 8
2 Первинний облік у структурних підрозділах, галузях тваринництва 8
3 Первинний облік у промислових, допоміжних та інших виробництвах. 10
4 Первинний облік на складах, токах і вагових. 10

Характеристика теми

Поняття первинного обліку у галузях рослинництва, тваринництва.

Економічний зміст операцій з реалізації і завдання обліку. Первинна документація реалізації продукції за напрямами: виконання державного замовлення, продаж робітникам господарства, відпускання на громадське харчування, реалізація на ринку і через ларьок, реалізація різним організаціям і установам, видача в рахунок оплати праці, реалізація робіт і послуг, реалізація матеріалів і сировини.

Облік запасів повинен бути організований відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «запаси», який містить такі рахунки:

Виробничі запаси – 20

Поточні біологічні активи – 21

Малоцінні та швидко зношувані активи – 22

Виробництво – 23

Брак у виробництві – 24

Напівфабрикати – 25

Готова продукція – 26

Продукція сільськогосподарського виробництва – 27

Товари – 28

Зміст

1. Первинний облік у сільськогосподарському підприємстві

1.1 Первинний облік структурних підрозділів галузі рослинництва

1.2 Первинний облік структурних підрозділів галузі тваринництва

1.3 Первинний облік у промислових і допоміжних та інших виробництвах

1.4 Первинний облік на складах

2. Застосування комп’ютерної техніки

2.1 Методика створення листа 1

2.2 Оформлення пояснювальної записки

Висновки і пропозиції

Список використанихджерел


Вступ

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємствами.

Сільськогосподарські підприємства є суб'єктами підприємницької діяльності, їхні види визначаються за формами власності і формами господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, Земельним кодексом України, а також Законами України: "Про власність", "Про форми власності на землю", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про господарські товариства", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство", "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві". Основні засади діяльності та господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, визначає Господарський кодекс України.

Залежно від форм власності, передбачених Господарським кодексом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

> приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання;

> підприємство, що діє на основі колективної власності;

> комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

> державне підприємство, що діє на основі державної власності;

> підприємство, засноване на змішаній формі власності.

> В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені Законом.

На сільськогосподарських підприємствах бухгалтерський облік здійснюється на приватних (приватно-орендних), у сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, селянських (фермерських) господарствах.

Господарські товариства поділяються на акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Селянські (фермерські) господарства є формою підприємництва, спрямованою на виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробку та

Скачать
Дипломные работы по бухгалтерскому учету и аудиту Міністерство освіти і науки України Допущений до захисту: Заступник директора по НВР ______________ Дипломна робота Тема:Первинний облік
Оценок: 1001 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2018 BigLib.info