BigLib.info
» » » Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"
Вернуться назад

Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний Університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економіки підприємництва та менеджменту

ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ (КОМПЛЕКСНОЇ) ПРАКТИКИ

на матеріалах ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

Виконала: Студентка ІV курсу

Спеціальності 7.05020101

„Менеджмент організацій"

вечірньої форми навчання

Запарнюк Олена Василівна

Перевірила науковий керівник:

Праткова Веліна Петрівна

Вінниця 2008

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства

1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

1.2 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції

1.3 Матеріально-технічне забезпечення підприємства

1.4 Вибір постачальників та організація комерційних зв’язків

1.5 Формування плану збуту продукції. Комунікаційна політика

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів і фінансове планування на підприємстві

2.1 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства

2.2 Формування фінансових ресурсів і плану руху грошових коштів

Розділ 3. Організація кадрової роботи підприємства

3.1 Аналіз штатного розкладу працівників підприємства

3.2 Організаційна структура управління підприємством

3.3 Оцінка плинності і планування потреби в кадрах

3.4 Система підбору і прийому на роботу нових працівників

Висновок

Приложения

Вступ

Дана робота є звітом про практику по менеджменту на ВАТ Уманський завод "Мегомметр". Метою практики є вивчення процесу управління на даному підприємстві, а також розгляд практики керівництва підприємством і розробка пропозицій по її вдосконаленню.

При написанні звіту по практики були поставлені наступні цілі і завдання. Цілі: закріпити отримані знання при проходженні виробничої практики, дістати доступ до інформації про роботу комерційного відділу підприємства. Завдання: зібрати інформацію про роботу відділів підприємства, написати звіт.

У результаті звіт є комплексною оцінкою, що дає інформацію про спеціалізацію підприємства, технологічний процес, стан виробничо-господарської діяльності, сферу діяльності підрозділів. В зв’язку прогнозуються перспективи розвитку підприємства.

Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства

1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

1. Загальні відомості.

Відкрите акціонерне суспільство “Уманський завод “Мегомметр” розміщується в живописному місті Умань, з населенням близько 100 тис. чоловік. Місто, знамените своїм парком “Софіївка" - одним з кращих в Європі, розташоване в центральній частині України, на перехресті важливих господарських автомагістралей Санкт-Петербург - Київ - Одеса і Львів - Вінниця - Черкаси.

Завод “Мегомметр” заснований 5 березня 1957 року, згідно наказу міністра електротехнічній промисловості №99, що було передбачене ухвалою Уманської міської ради від 18 вересня 1956 року, затверджена рішенням виконкому Черкаської обласної ради від 30 листопада 1956 року. Засновником ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" згідно зі Статутом є держава в особі регіонального вiддiлення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Дата реєстрації: 12 січня 1995 р. за № 24 в Уманській мiськiй Раді, внесено зміни до статуту: 23.06.2001 року - рішення № 339; 30.12.2004 року, 25.04.2007 року - номер запису 10251050003000141

2. Організаційно-правова форма.

Повне найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство Уманський завод "Мегомметр". Скорочене найменування суспільства: ВАТ Уманський завод "Мегомметр".

Місце знаходження товариства (юридична адреса): Україна, Черкаська обл., м. Умань, 20300, вул. Радянська, 49.

Вiдповiдно до установчих документів розмір заявленого статутного фонду ВАТ "Уманський завод "Мегомметр" на дату його створення складав 95812,5 грн. (Дев'яносто п'ять тисяч вiсiмсот дванадцять грн.50 коп) поділений на 383250 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та був сформований у процесі приватизації державного підприємства Уманський завод "Мегомметр".

Суспільство створює резервний фонд у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань від досягнення їм встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань складає 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку.

3. Вид господарської діяльності.

Завод вимірювальних приладів "Мегомметр" був заснований в місті Умані, Черкаською обл. в 1957 році як приладобудівний завод державного значення.

ВАТ "Уманський завод "Мегомметр"є основним виробником в країнах СНД засобiв вимiрювальної техніки (мегомметри, ампери, мiкроампери, вимiрювачi струму, короткого замикання опору заземлення, iзоляцiї).

Спеціалізація підприємства - випуск вимірювальних приладів для вимірювання великих і малих опорів (омметри, мегомметри, мікрометри), а також лабораторних трансформаторів струму і напруги.

Скачать
Дипломные работы по экономике Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний Університет Вінницький торговельно-економічний інститут
Оценок: 1000 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2018 BigLib.info