BigLib.info

AutoCAD робота з блоками

Часто при створенні креслення доводиться багаторазово розміщати на ньому ту саму групу об'єктів. Наприклад, на схемі планування будинку архітектору доводиться кілька разів розміщати двері і вікна. Інженер-електрик часто вичерчує на схемі ті самі умовні позначки. Механічний пристрій може містити в собі безліч гайок, болтів, позначень обробки поверхонь і т.п. Для спрощення подібної роботи в AutoCAD існують блоки. Блоки — це групи об'єктів, що зберігаються під визначеним ім'ям і при необхідності вставляються в креслення. Блок у AutoCAD — це один об'єкт, незалежно від кількості об'єктів, використаних для його створення. А оскільки це один об'єкт, то його можна легко переміщати, копіювати, масштабувати чи обертати. При необхідності блок можна розчленувати на вихідні об'єкти.
Одна з переваг використання блоків — зменшення розміру файлу креслення. Склад блоку зберігається тільки один раз, а інші екземпляри блоку представлені в базі даних креслення як посилання на нього.
З блоком можна працювати так само, як з будь-яким об'єктом креслення. Можна використовувати прив'язку до характерних точок окремих об'єктів у блоці, хоча змінювати окремі об'єкти не можна. Наприклад, можна накреслити лінію від середини відрізка, що входить до складу блоку.
У багатьох областях використовуються бібліотеки деталей, що складаються з тисяч елементів. Для підтримки таких бібліотек у AutoCAD є можливість збереження і вставки блоку. Блок можна зберегти в кресленні або в окремому файлі і надалі вставляти в будь-яке креслення.
AutoCAD дозволяє приєднувати до блоку визначені атрибути. Атрибути — це ярлички, зв'язані з блоком. В основному вони застосовуються для маркерування об'єктів і для створення простих баз даних.
Об'єднання об'єктів у блоки
Будь-який об'єкт чи набір об'єктів може бути збережений як блок. Хоча створити блок досить легко, усе-таки не зашкодить витратити небагато часу на проектування, щоб полегшити його подальше використання. Перш ніж створювати блок, необхідно розібратися, як вставляються блоки і як створюваний блок буде використовуватися.
Базові точки і точки вставки
Базовою називається точка, що використовується для вставки блоку. Вона повинна бути в кожному блоці. Якщо вставляється блок, то базова точка буде мати координати, зазначені при вставці блоку, тобто координати точки вставки. Всі об'єкти блоку будуть вставлені на відповідні місця щодо цієї точки вставки.
Базова точка не обов'язково повинна бути на об'єкті. Вона повинна розташовуватися в такому місці, щоб блок легко вставлявся щодо неї. Базова точка може міститься в точці креслення з координатами 0, 0 (початок координат). Таке розташування базової точки в лівому нижньому куті рамки дозволяє легко вставляти цей блок у будь-яке креслення.
Кожне умовне позначення є блоком. Кожен блок має базову точку.
Створення блоку
Щоб створити блок, спочатку створіть об'єкти в тому виді, у якому їх необхідно зберегти. Серед цих об'єктів, у свою чергу, можуть бути й інші блоки. (Блок, що входить до складу іншого блоку, називається вкладеним ) .Після створення об'єктів виконаєте ряд дій.
1. Клацніть на піктограмі Make Block (Створити блок) панелі інструментів Draw (Малювання). Буде запущена команда ВМАКЕ (СБЛОК) і відкриється діалогове вікно Block Definition (Створення опису блоку), показане на малюнку. У цьому вікні можна без особливих зусиль сформувати блок.
2. У текстовому полі Block name (Ім'я блоку) введіть ім'я блоку (максимум 255 символів, припустимі пробіли).
3. Клацніть на кнопці Select Objects (Вибрати об'єкти). Тимчасово ви повернетеся до свого креслення. Виберіть об'єкти, що будуть включені в блок (при цьому не має значення, яким чином виділяти об'єкти). Натисніть Enter , щоб завершити виділення, і повернетеся до діалогового вікна Block Definition (Створення опису блоку). (Якщо об'єкти обрані до початку виконання команди, ця операція пропускається. У такому випадку в діалоговому вікні виведена інформація про кількість обраних об'єктів).
4. Виберіть базову точку. За вмовчуванням вона має координати 0, 0 (чи 0, 0, 0 для тривимірного креслення). Щоб визначити іншу точку, наприклад, виділену об'єктною прив'язкою на якому-небудь об'єкті в блоці, клацніть на кнопці Pick Point (Вказати). У відповідь на запрошення Specify insertion base point : (Задайте базову точку вставки:) вкажіть потрібну точку на полі креслення.
Для точності необхідно завжди використовувати об'єктну прив'язку при визначенні базової точки. Якщо базової точки, що вам потрібна, немає на жодному об'єкті, скористайтеся об'єктною прив'язкою From (Зсув) чи зверніться до функції відстеження (Tracking ) і таким чином встановіть точні координати точки.
5. Якщо потрібно залишити в базі даних креслення об'єкти, з яких формується блок, встановіть опцію Retain (Зберігати об'єкти). За вмовчуванням цей прапорець встановлений. Якщо об'єкти спочатку створювалися для вставки в іншому місці і після об'єднання в блок більше не потрібні, встановіть опцію Delete (Видаляти об'єкти). Для перетворення об'єктів у блок встановіть опцію Convert to block (Перетворити в блок).
6. За вмовчуванням AutoCAD формує для кожного створеного блоку піктограму. Якщо надалі ви будете користатися AutoCAD DesignCenter для вставки блоку в інші креслення, ця піктограма буде з'являтися в полі попереднього перегляду, нагадуючи загалом про вміст блоку. Якщо вам це здається просто прикрасою, виберіть опцію Do not include an icon (He включати піктограму).
7. У списку Insert Units (Одиниці для вставки) виберіть ті одиниці, що плануєте використовувати при вставці блоку (можна використовувати будь-які, хіба що крім мікронів і парсеків). Скажемо, у поточному кресленні використовуються як лінійні одиниці кілометри і ви вибрали ці ж одиниці в списку. У цьому випадку і в інше креслення блок буде вставлений таким чином, щоб як одиниці виміру виступали кілометри. Якщо ж у новому кресленні для інших елементів обрані милі або дюйми, то розмір блоку буде відповідно підігнаний. Якщо одиниці виміру не мають значення, виберіть у списку варіант Unitless (Безрозмірні).
8. При бажанні можна включити і опис блоку. Він буде використаним надалі при роботі з AutoCAD DesignCenter .
9. Клацніть на кнопці ОК , щоб повернутися до креслення.
Використання піктограми блоку і його текстового опису — новинка в AutoCAD 2000 . Крім того, у колишніх версіях була відсутня і можливість зв'язування з блоком визначених одиниць виміру.
Тепер опис блоку буде збережено в базі даних креслення і його можна використовувати. Якщо встановлений прапорець Delete (Видаляти об'єкти), то вихідні об'єкти втрачаються. Їх можна відновити за допомогою команди AutoCAD OOPS (ОЙ). Ця команда відновлює останній об'єкт, вилучений або за допомогою команди ERASE (ЗІТРИ), або при створенні блоку, навіть якщо після видалення виконувалися інші команди.
Якщо ви створили кілька визначень блоків, яким не знайшлося використання то видалити їх і тим самим зменшити розмір файлу креслення можна командою PURGE (ВИДАЛИ).
Перевизначення блоків
Одною з переваг видалення об'єктів, включених у блок, полягає в тому, що їхн зникнення підтверджує правильність вибору об'єктів. Якщо була допущена помилка або просто потрібно яким-небудь чином змінити блок, його можна перевизначити. Якщо ви створили блок тільки що, використовуйте команду UNDO (СКАСУЙ) і виконаєте необхідні зміни. Якщо блок був створений раніше, вставте його і розчленуйте. (Про розчленовування мова йтиме далі). Потім просто повторіть процес визначення блоку, використовуючи те ж саме ім'я. По завершенні процесу вам буде запропоновано підтвердити намір перевизначити блок. Клацніть на кнопці Yes . При перевизначенні блоку, що був вставлений у креслення програмою AutoCAD будуть поновлені всі блоки-копії. Це дуже зручний прийом роботи з кресленням. Якщо в кресленні є повторювані умовні позначки, варто утворити з них блоки, що дозволить при необхідності синхронно змінювати всі однотипні позначення в кресленні.
1. Створіть об'єкт і перетворіть його у блок з ім'ям Розетка 1 . Наприклад:
2. Створіть кілька екземплярів блоку на робочому кресленні.
3. Виділіть один з екземплярів блоку і розчленуйте його (клацніть на кнопці панелі інструментів ).
4. Внесіть зміни у об'єкт і виконайте всю послідовність операцій по перетворенні його у блок з тим самим ім'ям Розетка 1 . З’явиться діалогове вікно
Розетка 1 вже визначена.
Чи бажаєте ви її перевизначити?
5. Зробіть клік на кнопці Так . Всі екземпляри блоку створені на робочому кресленні будуть автоматично модифіковані.
Збереження блоків як файлів
У версіях, що передують AutoCAD 2000 , блок, використовуваний в іншому кресленні, повинен був бути оформленим у виді окремого файлу креслення. Тепер же за допомогою AutoCAD DesignCenter можна безпосередньо вставляти в креслення блоки з іншого креслення. Але багато користувачів воліють все-таки організовувати окремі файли типових блоків, цілком резонно думаючи, що з такими файлами працювати легше, ніж розшукувати компоненти в інших, часом досить об'ємних кресленнях. У такий спосіб організуються бібліотеки типових деталей чи символів, що можуть використовувати в міру необхідності всі співробітники деякого підрозділу чи конструкторського бюро. Щоб зберегти блок як файл, виконаєте ряд операцій.
Скачать полную версию
Рефераты по информатике Часто при створенні креслення доводиться багаторазово розміщати на ньому ту саму групу об'єктів. Наприклад, на схемі планування будинку архітектору
Оценок: 277 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info