BigLib.info
» » » Тема свободи в ліриці А. С. Пушкіна
Вернуться назад

Тема свободи в ліриці А. С. Пушкіна

Тема свободи завжди була для Пушкіна однією з найважливіших. У різні періоди його життя поняття свободи отримувало у творчості поета різний зміст. У так званої волелюбною ліриці свобода – це, висловлюючись сучасною мовою, відсутність обмежень, які зв’язують громадську і політичну діяльність людини. Більшість віршів, присвячених свободу саме в цьому розумінні, написані Пушкіним з 1817 по 1820 рік (“Петербурзький період”). Громадянська тематика в цей час грає в його творчості виключно важливу роль. У ці роки навіть найважливіша для Пушкіна любовна тема відходить на другий план у його ліриці. Причиною цього був вплив оточення поета, куди входили люди, дотримувалися найпрогресивніших поглядів (наприклад, Чаадаєв, якому адресовано чудове віршоване послання “Любові, надії, тихої слави …”), й сам стан суспільства, охопленого в той момент спрагою самих радикальних змін.

Одне з найперших волелюбних віршів Пушкіна – ода “Вільність”. Він будує цей вірш у відповідності до канонів і естетикою класицизму. Поет використовує характерний для цього напряму прийом – натхнення абстрактних понять.

Скрізь неправедних влада

У згущеному темряві звичаїв

Сів – рабства грізний генії

І слави фатальна пристрасть.

Даниною класицизму є і висока, архаїчна лексика: “почуйте”, “днесь”, і риторичні обороти – питання, звернення: “Де ти, де ти, гроза царів, / Свободи горда співачка?”, “Повстаньте, занепалі раби!” Пафос оди – в прославленні закону, підкорятися якому поет закликає царів: “схилах першого главою / Під тінь надійну закону …” Цим твором молодий поет продовжує традицію Радищева, перу якого належить однойменна ода. Але Пушкін, не розділяючи радикалізму свого попередника, не закликає до повалення царської влади, а лише говорить (в алегоричній формі) про переваги конституційної монархії.

Вірш “До Чаадаєву” (“Любові, надії, тихої слави …”) не належить, як “Вільність”, цілком до традиції класицизму. У цьому посланні поєднуються елементи образності двох поетичних систем класицистську поезії епохи французької революції:

Але в нас горить ще бажання,

Під гнітом влади фатальною

Нетерпляче душею

Вітчизни почуй Закликання, –

і сентиментальною лірики Жуковського:

Любові, надії, тихої слави

Недовго нежитловий нас обман,

Зникли юні забави,

Як сон, як ранковий туман …

Новаторство Пушкіна в цьому вірші полягає у сміливому поєднанні цивільних мотивів з особистими. Прагнення до свободи розуміється поетом не як абстрактна чеснота, а як глибоко особисте людське переживання:

Пока свободою горимо,

Поки серця для честі живі,

Мій друг, вітчизні присвятимо

Душі прекрасні пориви!

Тому виявляється виправданим навіть шокував багатьох сучасників порівняння громадянського почуття з любовним:

Ми чекаємо з томлінням надії

Хвилини вольності святий,

Як чекає коханець молодий

Хвилини вірного побачення.

У вірші “Село” міститься пристрасне викриття кріпосництва, за стилем нагадує “Подорож з Петербургу до Москви” Радищева (хоча Пушкін, мабуть, прочитав цей твір набагато пізніше, через кілька років після того, як була написана “Село”). Перша частина цього вірша побудована в жанрі елегії з усіма його неодмінними атрибутами: ідилічним пейзажем, філософськими роздумами про принади мирного життя на лоні природи. Тільки ця частина “Села” з’явилася у пресі. Друга частина, що представляє собою політичний памфлет, різко відрізняється за стилем: замість “світлих струмків” і “блакитних рівнин” з’являються “насильницька лоза”, “невігластва вбивчий ганьба” і тому подібне. У другій частині “Села”, як і в “Вольності”, присутні риторичні обороти (“О, якщо б мій голос вмів серця турбувати!”), Архаїчна лексика (“кермо”, “ширяємо”), натхнення абстрактних понять (“… Тут рабство худе ширяємо по кермо … “). За образним описом жахливої долі “змучених рабів” слід вираз мрії поета про звільнення народу, але не у формі будь-яких революційних закликів до насильницького знищення кріпосного права. Швидше за заключні рядки вірша можна назвати непрямим зверненням до монарха із закликом змінити існуючий стан речей: “Побачу ль, про друзі, народ неугнетенний, / І рабство, занепало по манію царя …”

Ці три вірші – найвідоміші твори волелюбною лірики Пушкіна. Її розквіт тривав у творчості поета недовго. Незабаром Пушкін розчарувався у своєму юнацькому захопленні цивільними ідеями, у вірші “Свободи сіяч пустельний …” (1823) він з гіркотою згадує про цей епізод своєї молодості: “… Але втратив я тільки час, / Добрі думки і праці …” Ідеал “вільності” , тобто свободи в цивільному розумінні цього слова, змінюється у Пушкіна спочатку ідеалом романтичної свободи особистості (вірш “згасла денне світило …” та інші), потім ідеалом внутрішньої свободи (вірші “З Піндемонті”, “Пора, мій друг, пора …” та інші). Але тема свободи залишається для Пушкіна однією з найважливіших протягом всього його життя. Навіть в одному з останніх віршів, “Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний …”, поет як про головну своєї заслузі перед народом говорить про те, що він “у свій жорстокий вік прославив … свободу”.
Скачать
Сочинения по русскому языку Тема свободи завжди була для Пушкіна однією з найважливіших. У різні періоди його життя поняття свободи отримувало у творчості поета різний зміст. У
Оценок: 294 (средняя 5 из 5)
© 2014 - 2020 BigLib.info