BigLib.info
» » » Na temat: Cerkiew witego proroka Ilji

Na temat: Cerkiew witego proroka Ilji

Midzy dwoma cyplami, Makowyca z lewa i Czornogoryca z prawa, rozmieszczona Dora malutka sioo na Huculszczyni, ktra dziki swojemu rozkadowi od dawna przywabiaa do siebie ludzi, ktre szukay pokoju i spokoju. Tutaj i jest Cerkiew witego proroka Ilji.
Budownictwo wityni dokonano latem 1938 r. Cerkiew jest zbudowana w huculskiemu stylu z drzewa, powloka si gontoju. Prace prowadziy si pod kierunkiem majstrw Ivana Jaworskiego (sioo Zarzecze), a take Piotra Grygorczuka(sioo Rzabje).
W cerkwie ustalono oryginalny ikonostas owalnej formy. Ikony, e jest rozmieszczony na ikonostasie, dokonane metod wypalenia i czciowo okolone ploskoreljefnoju rizboju. Projekt ikonostasu naley byemu dyrektorowi miejscowej szkoy panu Ivanu Swyszuku.

Do 1935 roku zakonnik ycie na Huculszczyni nie byo rozwinite. Metropolita Andrej i igumen Klementij Szeptucki pragnli oywi duch religijnoci u mieszkacw malarskich Karpat. Maestwo Kukurudziw gocinnie nadao dla korzystania zakonnikom dwa domy i pikne pole w Dorze. Pod koiec sierpnia 1935 roku w Dorzewskiemu klasztoru, ktry odday pod oson witego proroka Ilji i witego Joana Hrestytela, mieszkali troje mnichw z Swiatouspenskoi Uniwskoi awry. A 1936 roku w tym klasztorze mieszkali ju siedem mnichw.
1937 rokowi, kiedy przeorem klasztoru by mnich Wartolomej, w Dorze rozpoczy budownictwo klasztornej wityni. Powierzyy t wan spraw maistrowi Iwanowi Jaworskiemu z s. Zarzecze, a zakoczyy wityni 1938 r. pod kierunkiem maistra Piotra Grygorczuka s. Rzabje.
Hucuowie tulili si do zakonnikw: wszystkim podoba si cichy, spokojny zakonnik piew, mdre nauki, kazania, mio i pomoc wzajemna, ktra panowaa midzy brami. Pomys metropolity Andrea polega w tym, eby, oprcz duchowej kurateli, mnisi rwnie domykali si do kulturalno-owiatowej dziaalnoci. Zakonnicy zorganizowali rzemielnicz szko, w ktrej uczyy chopakw krawca, i stolarskiej sprawy.
Kiedy w strasznym 1946 r. wadza przegonia mnichw z klasztoru, rodzina Klymjukiw z Jaremcza ujawnia nielich odwag i przyja do domu swojego najpierw Porfyrija Czuczmana, a on pniej zjednoczy tu i innych mnichw. Tak znw odnowia si mnisia rodzina, na czele ktrej stan Miron Dereniuk. W cigu 11 lat zakonnicy mieszkali w dwch niewielkich pokoikach, pracujc i gorliwie zachowujc kocieln Regu. W 1955 roku z duymi trudnociami oni otrzymali miejsce pod zabudow, a 1957 roku przenosiy si do nowej chaty obok z byym klasztorem. To byo dla ich nadzwyczajnym Boskim darem, bo pogld na klasztorn wityni wzmacnia w duchu i dawa nadziej na lepsz przyszo.
Dwukrotnie komunici starali si rozebra klasztorn wityni wietny wzr huculskoi architektury i tylko dowoziy do kocielni pracownikw, oni od razu zbiegali. Potni prorocy s Boskie wity Ilja i wity Iwan Hrestytel nie pozwol byle wityni i klasztor zrujnoway barbarzyskie rce wieszczy powiedzia wwczas brat Porfyrij.
Nie zwaajc na przeladowanie, drzwi klasztoru w Dorze zawsze byy otwarte dla wszystkich. Kilka razy przedstawiciele milicji uprzedzali zakonnikw, eby oni nie przyjmoway ludzi, ale wiernych przychodzio do klasztoru coraz wicej i wicej.
Cztery razy wadza razem z milicj i Kgb konfiskowaa kocielne rzeczy i ksiki, a kar i grb nie przeliczy, ale adnym sposobem nie udao si przeszkodzi mnichom spenia swoj posug. W lipcu 1966 r. wadyka Iwan Sleziuk powici bracia Porfyrijego na diakona i duchownego.
Jednak posuga modego mnicha przerwaa si uwizieniami, najpierw na dwa lata w Kremenczuzi, a potem w Chmielnickim wojewodstwie.
Po mierci mnicha Myrona w 1976 Porfyrij staje si przeorem Dorzewskoi klasztorowi.
1989 rocku przynis z sob pocztek odrodzenia naszej Cerkwi. Do Dorzy dosza wie, e wkrtce zakonnikom przywrc klucze od klasztornej cerkwi. Wie jak gdyby odya. Wszyscy czekay tego dnia, kiedy zmog modli si w wityni. Kiedy otworzyy si kocielne drzwi, Porfyrij upad krzyem i gony zaszlocha, lec na progu, przy wejciu do wityni. Bg skoczy cud! Kilka lat temu wydawao si tylko marzeniem, urzeczywistnio si na naszych oczach. 28 stycznia 1990 roku, po przerwy, po raz pierwszy w cerkwie witego proroka Ilji biskup Julian Woronowskij odsuy wit Liturgi. Prawie caa zakonnik rodzina Studijskiego regulaminu zjedaa si na to uroczyste wito. Odtd rozpocza si nowa epoka w yciu Dorzewskiego klasztoru. Wadza przywrcia mnichom cz ziemi i dom. Dzi w klasztorze nie milknie modlitwa, zwaszcza e wiele pielgrzymw przyjedaj tu co roku na wito proroka Ilji.
Midzy dwoma cyplami, Makowyca z lewa i Czornogoryca z prawa, rozmieszczona Dora malutka sioo na Huculszczyni, ktra dziki swojemu rozkadowi od
: 427 ( 5 5)
2014 - 2020 BigLib.info